Vận Tải Quốc Tế (bằng đường hàng không)

Sau khi lô hàng của bạn đã vận chuyển lên máy bay, bộ phận kiểm soát hoạt động của chúng tôi làmviệc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, theo dõi tiến trình hàng hóa của bạn từ giai đoạn trước chuyến bay cho đến điểm đến cuối cùng. Bất kể chuyến bay của chúng tôi đưa hàng hóa của bạn tới đâu, chúng tôi cũng liên lạc liên tục với Hãng Hàng Không để biết tất cả các thông tin liên quan đến chuyến bay bao gồm cả điều kiện thời tiết, kế hoạch bay, thông quan an ninh và lịch trình.

Dịch vụ của chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp chuyến bay an toàn và được điều phối chuyên nghiệp – cho mỗi lần vận chuyển.

Đội ngũ các chuyên gia vận tải hàng không của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để lập kế hoạch chi tiết về tất cả các hoạt động thuê máy bay vận chuyển như:

  • Chuẩn bị hàng hóa;
  • Bốc dỡ hàng;
  • Thông quan và kê khai hàng hóa.