Blog Palm Logistic Việt Nam

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2024, những tác động tới ngành Logistics.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2024, những tác động tới ngành Logistics.

Dựa trên báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 của Tổng cục Thống kê, có thể thấy những tác động của nền kinh tế Việt Nam đến ngành logistics nói chung và vận tải quốc tế nói riêng:

1. Cơ hội:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh 15,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 17% và nhập...

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 tiếp tục tăng trưởng mạnh

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 tiếp tục tăng trưởng mạnh

Dựa trên số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê về tình hình xuất nhập khẩu trong quý 1/2024, có thể đánh giá tác động đến ngành vận tải quốc tế, các công ty logistics và forwarder như sau:

1. Tăng trưởng xuất nhập khẩu mạnh mẽ:
- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1/2024 đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2023. Xuất khẩu tăng 17%, đạt 93,06...

Xuất nhập khẩu đạt gần 145 tỷ USD

Xuất nhập khẩu đạt gần 145 tỷ USD

Dựa trên số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đến hết ngày 15/3/2024 đạt 144,99 tỷ USD, tăng mạnh 17,7% (tương đương tăng 21,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng của hoạt động ngoại thương, tạo động lực cho ngành vận tải quốc tế và các công...